151560

ERA Test

Yeni uygulamaya başlanan (ERA) ENDOMETRİYAL RECEPTİVİTY ASSAY testi, endometriumdan alınan örnekten embriyo transfer gününün ve embriyoların tutunma olasılığının öğrenilmesini sağlamaktadır.

Tekrarlayan negatif sonuçlarda (sebebi açıklanamayan) ERA testi ile pozitif sonuç alma imkanı artmaktadır. Dolayısıyla tüp bebek tedavisinde yeni bir umut olmuştur.

ERA testi kliniğimizde yapılmaktadır.