151560

Semen Analizi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2010 kriterlerine göre;

Hacim : Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre semen 2 ml- 6 ml arasında olmalıdır.

Likefaksiyon Süresi (Semenin Çözünürlüğü): Ejakülasyon (meninin boşaltılması) sırasında yapışkan özelliği olan semen 10-20 dakika içerisinde kendiliğinden eriyebilmeli yani likefiye olmalıdır. Likefaksiyon süresinin uzaması gibi bir aksaklık semen viskozitesinin (kıvamının) arttığını gösterir. Bu durum dölleme yeteneğini azaltan bir özelliktir.

Viskozite (Kıvamı): Normalde semen hafifçe visköz yani kıvamlıdır. Viskozite artışı da spermin serbestleşip dölleme yeteneğini azaltan bir özelliktir.

Sperm Sayısı: 15 milyon / ml ve üzeri olmalıdır.

Sperm ileri hareketlilik yüzdesi: (progresifmotil) %35 ve daha fazla olmalıdır. Hızlı-orta-yavaş olarak alt-gruba ayrılan bu parametrede hızlı spermlerin varlığı olumlu göstergedir.

Sperm yapısı (morfoloji): %4 ve üzeri normal yapıda (Krugerkriterlerine göre) olmalıdır. Sperm morfolojisi özel bir boyama tekniği ile değerlendirilmektedir.

Lökosit varlığı: Semende görülen yuvarlak hücrelerin varlığı her zaman lökositleri göstermese de endirek olarak infeksiyon göstergesi olabilir.

Semen analizi yorumu

Semen analizinde temelde 3 özelliğe bakılır. Birincisi üretimi gösteren sayıdır. Son ikisi de kaliteyi gösteren hareketlilik yüzdesi ve morfolojidir. Spermde sorunla karşılaşıldığı zaman çoğunlukla bu 3 parametre (yani sayı, hareketlilik ve morfoloji) kombine olarak etkilenir. Ancak bazı durumlarda bu parametreler diğer ikisinden bağımsız olarak da azalabilir.

Morfoloji normal spermlerin anormal şekilli spermlere oranı değerlendirilir. Spermde %4 altında normal şekilli sperm varsa şekil bozukluğu denmektedir. Sperm sayısı, hareketlilik ve şekil bozukluğu varlığının her birisi tek başına bile olsa sperm kalitesini düşürüp gebelik oluşmasını engelleyen veya geciktiren sebeptir.