151560

კვერცხუჯრედების გაყინვა

კვერცხუჯრედის (ოოციტის) გაყინვა და შენახვა ხდება სხვადასხვა მიზეზით:

⊕ პაციენტი იტარებს ან აპირებს ჩაიტაროს მკურნალობის გარკვეული კურსი (მაგალითად, ქიმიოთერაპია ან რადიოთერაპია), რომელიც კვერცხუჯრედების წარმოებას აფერხებს.

⊕პაციენტს სურს გადადოს ორსულობა გარკვეული მიზეზების გამო.

პაციენტი, რომლის კვერცხუჯრედების გაყინვა უნდა მოხდეს, თავდაპირველად გადის ინ-ვიტრო განაყოფიერების მკურნალობის კურსს. სწორედ ამის შემდეგ ხდება კვერცხუჯრედების მოპოვება და გაყინვა.

გასაყინდა ჩვენ ვიყენებთ სპეციალურ ხსნარებსა და თხევად აზოტს, რომლებშიც ოოციტების შენახვა განუსაზღვრელი ვადით შეიძლება.