ლაპაროსკოპია - ჰისტეროსკოპია

ლაპარასკოპია

ლაპარასკოპია წარმოადგენს თანამედროვე ქირურგიულ მეთოდს, რომლის დროსაც ოპერაცია ტარდება მისი ადგილიდან მოშორებით პატარა ჭრილო0ბის (0,5-1,5 სმ.) მეშვეობით.

ინ ვიტრო განაყოფიერებისას ლაპარასკოპია ხშირად გამოიყენება მილებისა საშვილოსნოზე ოპერაციების ჩასატარებლად.

ჰისტეროსკოპია

ჰისტეროსკოპია წარმოადგენს საშვილოსნოს ღრუს ენდოსკოპიურ დათვალიერებას საშვილოსნოს ყელიდან. ჰისტეროსკოპია საშვილოსნოს ღრუს პათოლოგიების დიაგნოსტიკის საშუალებას იძლევა. ასევე ქირურგიული ჩარევის მეთოდსაც წარმოადგენს. აღნიშნული პროცედურა ხანმოკლეა, ამიტომაც მისი ჩატარება ადგილობრივი ანესთეზიით ხდება.