ემბრიონის დონაცია

ემბრიონის დონაცია:

მამაკაცის რეპროდუქციული უჯრედების წარმოება ხდება სათესლე ჯირკვლებში, ხოლო ქალის რეპროდუქციული უჯრედების - საკვერცხეებში. იმისათვის, რომ ხელოვნური განაყოფიერება (IVF) წარმატებით განხორციელდეს, საჭიროა მამრობითი და მდედრობითი რეპროდუქციული უჯრედების საკმარისი რაოდენობა. ასევე, ქალს უნდა ჰქონდეს ჯანმრთელი საშვილოსნო. არსებობს შემთხვევები, როდესაც ვერც მამაკაცი და ვერც ქალი ვერ გამოიმუშავებს ჯანსაღ რეპროდუქციულ უჯრედებს. მსგავს შემთხვევაში განაყოფიერება და ორსულობა მხოლოდ ემბრიონის დონაციის გზით შეიძლება მოხდეს.

.