151560

სპერმატოზოიდების გაყინვა

სპერმის გაყინვა ხდება სხვადასხვა მიზეზით:

⊕ პაციენტი იტარებს ან აპირებს ჩაიტროს მკურნალობის გარკვეული კურსი (მაგალითად, ქიმიოთერაპია ან რადიოთერაპია), რომელიც სპერმის წარმოებას აფერხებს.

⊕ პაციენტს აქვს აზოოსპერმია ან ოლიგოსპერმია და სპერმატოზოიდების მოპოვება ხდება TESA ან TESE-ს მეთოდის გამოყენებით. მსგავს შემთხვევებში რეკომენდირებულია სპერმის გაყინვა, რადგანაც მისი მოპოვების შემდგომი მცდელობა შესაძლოა წარუმატებელი აღმოჩნდეს.

გასაყინად ჩვენ ვიყენებთ სპეციალურ ხსნარებსა და თხევად აზოტს, რომლებშიც სპერმატოზოიდის უჯრედების შენახვა განუსაზღვრელი ვადით შეიძლება.