151560

Ձուափչիչներու Տոնացիա

Տղայ մարդու վերարտադրողական բջիջները կարտադրուեն ամորձներու մէջ, իսկ կանանց վերատադրողական բջիջները կնկայ ձուրաննաերու մէջ: Որպէսզի մենք ունենանք յաջողակ արտամարմնային պեղմնաւորում պէտք է զոյգերը ունենան բաւական վերարտադրողական բջիջներ. նաեւ կինը պէտք է ունենայ առողջ արգանդ, օրինակի համար եթէ կինը չի կրնար արտադրել բաւական քանակութեամբ օսիթ այս պարագային արտամարմնային պեղմնաւորումը չի կրնար ըլլալ յաջողակ, ուրեմն այս պարագային զոյգը պէտք է մտած են Ձուաբջիջներու Տոնացիա ընելու մասին:

Ներքեւը գրուած պատճառներով նոյնպէս կը յանձնարարուի ընել Ձուաբջիջներու Տոնացիա.
⊕ Երբ ձուարանները հեռացուած կըլլան ոեւէ հիւանդութեան պատճառով օրինակի համար քաղցկեղը.

⊕ երբ կինը ունենայ վաղ դաշտանադադար.

⊕ երբ կայ օսիթներու կամ ձուարաններու մէջ անոմալիա.

⊕ երբ կայ յաճախակի հղի ըլլալու ձախորդութիւններ.

⊕երբ արդէն հիւանդի տարիքը մեծ է: