151560

Փոխնակ Մայրութիւն

Կ'օգտագործուի այն դէպքերուն երբ հղի ըլլալը անհնար է մօր համար, օրինակի համար եթէ կինը անոմալիա ունի իր արգանդին մէջը, կամ մօր համար հղի ըլլալը վտանգաւոր է: Անոր համար կը յանձնարարուի զոյգին որպէսզի երեխայ ունենան Փոխնակ մայր տարբերակով: Փոխնակ մայրութիւնը լիովին օրիանական է եւ կը վերահսկուի Վրաստանի Առողջապահութեան Նախարարութեան կողմէ: Սկիզբը խմբերը «Զոյգ, Փոխնակ-մայր» կը ստորագրեն պայմանագիր, պայմանագրման մէջ կը սահմանուի իրենց իրաւունքներն ու պարտականութիւնները, ծննդաբերութենէ յետոյ երեխան օրինապէս կը գրանցուի զոյգի վրայ: