151560

Ֆինանս

Դամազ Դավտիկրիծէ

20160519_110554

Հաշուապահ

Թեոնայ Պասիլածէ

DSC_5805

Հաշուապահ