151560

Վիրաբուժական Սերմի Որոնում

Azoospermia, կը նշանակէ բացակայութիւնը շարժումի եւ սերմնահեղուկի տղու սերմի մէջ, բոլոր տղամարդկանց 1 տոկոսը Azoospermia ունին, իսկ տղամարդկանց 10-15 տոկոսը ունին անպտուղութեան խնդիրներ: Եթէ տղմարդու մօտ գտնուի շատ քիչ սերմ այդ կը կոչուի Oligospermia:
Azoospermia-յի դէպքերու ժամանակ կարելի է երբեմն գտնել փոքր քանակով սերմահեղուկ centrifuging ընելու միջոցաւ, երբեմն այս սերմերը բաւարար կ'ըլլան որպէսզի micro-injection ընենք, եւ այսպիսով կարիք չենք ունենար հիւանդին վիրահատել:

Այն դէպքերուն երբ ոեւէ սերմնաբջիջ չի կայ հիւանդ տղամարդու մօտ այդ ժամանակ պէտք է ենթարկուի վիրահատման , Testicular Sperm Aspiration (TESA) կամ Testicular Sperm Extraction (TESE).

Azoospermia-ն կարելի է առաջանալ տղամարդու մօտ հետեւեալ պատճառներով:

⊕երբ տղամարդու ծուառանի սերմի խողոուակներուն մէջ կան խցանումներ այդ ժամանակ կարելի է (TESE) ելսերմ գտնել, այսպիսի հիւանդներ սերմի արտադրում կ'ունենան, բայց արտադրուած սերմը չեն կրնար դուռս վերատադրել:

⊕Կան նաեւ դէպքեր որոնք ընդհանրապէս տղամարդը չ'ունենար վերարտադրողական բջիջներ կամ ալ շատ քիչ կ'ունենան, այսպիսի դէպքերու ժամանակ կը փորձենք (TESA) կամ (TESE)յի միջոցաւ սերմ գտնել: