151560

Կենեթիկական Ախտորոշում (PGD)

(PGD) Կը նշանակէ Իմբլանդացիա է առաջ, կենեթիկ ախտորոշում պատրաստ Էմպրիյոներու համար: Երկու շատ տարածուած ձեւ կայ (PGD)-յի համար առաջինը կը կոչուի FISH, որը շատ յաճախ կիրարւող ձեւ է որպէսզի որոշուի քրոմոսոմային սահմանադրութիւնը Էմպրիոյի եւ ցոյց տայ մեզի եթէ ոեւէ քանակային կամ կառուցուածքային անոմալիներ կան կամ չկան:
իսկ միւս ձեւը կը կոչուի 24-Sure/ Microarray technique, որը հանդիսանայ որպէս քրոմոսոմալ սքրինինկ բոլոր էմպրիյոներու անոմալիները ցոյց տալու համար:
Նաեւ այս ձեւը կը կոչուի Array-CGH այս ձեւը ներկայիս շատ աւելի յուսալի միջոց կ'ապահովէ որպէսզի կարենանք ընտրել ամէնէն առողջ էմպրիյոները Իմբլանդացիայի համար: այս երկու method-ները մենք յաջողութեամբ կ'իրականացնենք մեր հաստատութեան մէջ: