151560

Սերմի Տոնացիա

Տղայ մարդու վերարտադրողական բջիջները կարտադրուեն ամորձներու մէջ, իսկ կանանց վերատադրողական բջիջները կնկայ ձուրաննաերու մէջ: Որպէսզի մենք ունենանք յաջողակ արտամարմնային պեղմնաւորում պէտք է զոյգերը ունենան բաւական վերարտադրողական բջիջներ. նաեւ կինը պէտք է ունենայ առողջ արգանդ, օրինակի համար եթէ տղամարդը չունի բաւարար սերմնաբջիջ, արտամարմնային բեղմնաւորումը չի կրնար ըլլալ յաջողակ, այսպիսի դէպքերու ժամանակ պէտք է զոյգը Սերմի Տոնացիա ընեն : Հետեւեալ ներքեւի դէպքերուն ժամանակ ալ կը յանձնարարուի սերմի տոնացիա

⊕ երբ տղամարդու ամորձները հեռացուած են բուժումի նպատակով, օրինակի համար ամորձներու գաղցքեղէն բուժուելու համար.

⊕ երբ կայ առաջադէմ մորֆոլոժիք անոմալի սերմնաբջիջի մէջ.

⊕ երբ կայ քրոմոզոմալ անոմալիա.