151560

Սերմի Բջիջներու Սառեցում

Սերմը կարող է սառեցնել եւ պահել տարբեր նպատակներով:

⊕ Հիւանդը կարող է ունենալ ապագային կամ ներկայիս որոշ տեսակի բուժում մը ինչպիսին են chemotherapy կամ radiotherapy որը կը խափանի սերմի արտադրութիւնը:

⊕ Հիւանդը ունի azoospermia կամ oligospermia , այս պարագային սերմը հիւանդէն կը վերցուի TESA կամ TESE գործողութիւններով, նման գործողութիւններու դէպքին մենք անմիջապէս կը յանձնարարենք հիւանդին որպէսզի իր սերմնաբջիջը սառեցնել, որովհետեւ կայ վտանգ որը յաջորդող որոնման գործընթաց բացասական արդիւնք կու տայ:

Այս գործընթացին, մենք կօգտագործենք յատուկ նիւթեր եւ ազոթի հեղուկը, այս գործարքի միջոցաւ մենք կը կարողանանք պահել սերմը առ յաւէտ: