151560

Cerrahi Sperm Arama

Menide hiç sperm bulunmaması anlamına gelen azospermi tüm erkeklerin %1'inde, infertilite problemi olan erkeklerin ise %10- 15'inde görülmektedir. Menide çok az sayıda sperm bulunması ise şiddetli oligospermi olarak tanımlanır. Bu hasta grubunda meninin ilk incelemesinde sperm görülmese bile, meninin santrifüj edilmesiyle çok az sayıda sperm bulunabilir. Bu spermler mikroenjeksiyon işlemi için yeterlidir ve cerrahi sperm arama işlemine gerek kalmaz.

Menisinde sperm hücresi bulunamayan hasta gurubunda testiküler sperm aspirasyonu (TESA) veya testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) işlemi uygulanmalıdır.

Azospermi tablosu farklı nedenlerle ortaya çıkabilir:

⊕ Testislerde sperm kanallarındaki tıkanıklığa bağlı olarak ortaya çıkan azospermi tablosunda TESE işlemi ile hemen her zaman sperm hücresi bulunur. Bu vakalarda sperm üretimi vardır, ancak üretilen sperm hücreleri dışarı çıkamaz.

⊕ Tıkanıklığa bağlı olmayan durumlarda ise testislerde sperm üretimi ya hiç yoktur ya da belirli alanlarda çok sınırlı sayıda olmaktadır. TESA ve TESE ile testisin değişik bölgelerinden alınan parçalar incelenerek sperm hücresi bulunmaya çalışılır.