151560

Kullanılan İlaçlar

Uyarıcı İlaçlar

Yumurtalıkları uyararak daha fazla yumurta elde etmek amacı ile kullanılır. Kas içine ve deri altına uygulanan çeşitleri bulunmaktadır. Kullanım kolaylığı açısından deri altına uygulananlar daha fazla tercih edilmektedir, deri altına olan ilaçları hasta kendi kendine uygulayabilir. İçerik açısından iki çeşittir;

1 - FSH içerenler
2 - FSH+LH

Bunlarda farklı markalar şeklinde bulunmaktadır.

Sadece iğne formundadırlar olup 10 gün kullanılır ama bazı hastalarda yumurtalıkların cevabına göre birkaç gün eksik veya fazla kullanılabilir. Ünite kullanılmaktadır. Her hastanın kullanacağı ilaç şekli ve dozu tetkikler neticesinde belirlenir.

Baskılayıcı İlaçlar

Bu ilaçların amacı yumurtalıkların uyarılma sürecindeki erken yumurtlamayı önlemektir . Bu ilaçlar 2 çeşittir;

1 - GnRH agonistleri

2 - GnRH antagonistleri

Agonistlere uyarıcı iğnelerden önce başlanır. Antagonistlere ise uyarıcı iğnelerle beraber folliküller belli bir büyüklüğe ulaştıkları zaman başlanır. Deri altına uygulanırlar.

Çatlatıcı İğneler

Yumurta uyarıcı ilaçlar yapılırken ultrasonda 17-18 mm çapında en az 3-4 yumurta kesesi (follikül) görülünce uyarıcı ilaçlar bırakılır ve yumurta çatlatıcı ilaç yapılır. İlaç yapıldıktan 35-36 saat sonra yumurta işlemi yapılır. Bu ilaç yumurtaların olgunlaşmasını durdurmak amacı ile yapılmaktadır. Bu ilacın yapılma zamanının belirlenmesi çok kritiktir. Uygun zamandan erken veya geç yapmak elde edilecek yumurtaların sayı ve kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir. Kas içine ve deri altına uygulanan çeşitleri bulunmaktadır.

Yumurta Toplama Aşamasından Sonra Kullanılan İlaçlar

Bu ilaçlar ET sonrası rahim zarına (endometrium) tutunmayı arttırmak için uygulanmaktadır. Bunların en önemlisi progesteron hormonu içeren jel formundaki ve tablet formundaki ilaçlardır. Yumurta toplama günü kullanılmaya başlanır hamilelik oluşursa 3 ay boyunca devam edilir. Dozu Doktor belirler.

Bazı durumlarda estrojen hormonu içeren bant formundaki veya tablet formundaki ilaçlarda kullanılabilir.Ayrıca transferde 4 günlük kortizon ve antibiyotik ilaçlarının kullanılması tutunmayı arttırabileceğine inanılarak önerilir.