İmplantasyon Öncesi Genetik Tanı (PGD)

Uzun yillardır insan embriyolarına biyopsi yapılabilmektedir. Bu sayede embriyo bilinen tüm genetik bozukluklar açısından incelenebilmektedir. Kromozomlarda sayısal ve yapısal anomaliler, tek gen hastalıkları belirlenebilmekte, embriyonun cinsiyeti belirlenerek cinsiyete bağlı anomaliler ekarte edilebilmektedir. Anne rahmine transfer edilmeden önce sağlıklı embriyonun seçimine fırsat tanıyan bu yönten Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) olarak tanımlanmaktadır.

PGT’ de yaygın olarak iki tür teknik uygulanır. Birincisi FISH adı verilen ve sınırlı sayıda kromozomun tarandığı tekniktir. FISH, çoğu zaman sayısal ve yapısal anomalilerin belirlenmesinde tercih edilir.

İkinci teknik 24-Sure/Microarray tekniğidir. Embriyolardaki tüm kromozomların taranabildiği en yeni moleküler yöntemdir. Array-CGH olarak da tanımlanan bu yöntem sağlıklı embriyoların seçimi için en güvenilir olanıdır. Kliniğimizde her iki teknik rutin olarak uygulanmaktadır.