151560

IVF+TAŞIYICI ANNELİK TEDAVİ SÜRECİ

(ANNE BABA ADAYININ KENDİ ÜREME HÜCRELERİ KULLANILARAK PLANLANAN TEDAVİ)

1-Potansiyel ebeveynle telefon görüşmesi yapılması ve talep edilen tedavinin belirlenmesi.

2-Geçmişte yaptırdığı testlerin değerlendirilerek tedaviye başlamadan önce yapılması gereken ek testlerin belirlenmesi.

3-Potansiyel ebeveyne bazı şema ve dökümanların gönderilerek süreç hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması.

-Taşıyıcı Anne ve Ebeveynin hak ve yükümlülüklerini gösteren sözleşmenin örneği.

-Kliniğin hak ve yükümlülüklerini gösteren belge.

-Ödeme planı.

4- Potansiyel ebeveynin yaşadığı şehirde bir infertilite uzmanıyla irtibata geçilmesi.

-Bu uzman, çoğu zaman potansiyel ebeveynin kendi doktoru olmaktadır. Şayet irtibatta olduğu bir uzman yoksa potansiyel ebeveyn adına araştırma yapılır.

-Bilindiği üzere yumurtlama tedavisi kadının adet gününe bağlı olarak 15 gün ile 45 gün arasında sürmektedir. Potansiyel ebeveyn bu süre boyunca Batum’ da bulunması yıpratıcı ve masraflı olmaktadır. Potansiyel ebeveynin yaşadığı şehirdeki bir uzmanla koordineli olarak tedavi yürütülecek olursa Batum’ da kalması gereken süre en çok 3-4 gün olacaktır.

5-Bizim adımıza tedaviyi yapan hekimle irtibatta kalıp, tedavinin gidişatı hakkında güncel bilgi alınması.

6-Yumurtlama tedavisinin 10. gününde ebeveynlerin Batum’ a gelişinin planlanması

-En ucuz ve kısa seyahat olanakları ile ilgili potansiyel ebeveynin bilgilendirilmesi.

-Potansiyel ebeveynin hava alanı veya Sarp sınır kapısında karşılanarak kliniğe ulaşımının sağlanması.

-Potansiyel ebeveynin talebi doğrultusunda makul konaklama olanaklarının belirlenmesi.

-Potansiyel ebeveynin talebi doğrultusunda şehiriçi rehberlik hizmetinin verilmesi.

7- Yumurta toplama işlemi ve yumurtaların baba adayının spermleri ile birleştirilmesi

8-Gelişen embriyoların dondurularak korumaya alınması

9-Taşıyıcı anne havuzundan uygun taşıyıcı annenin belirlenmesi

-Adaylar belirlenir ve potansiyel ebeveynle bilgiler paylaşılır.

-Tıbben uygun olan taşıyıcı belirlenir.

-Bu şeçimde ebeveynin rızası esastır; ebeveynin istemediği bir aday, taşıyıcı anne olarak tain edilemez.

Bir kadının Taşıyıcı Anne olabilmesi belli koşullarda mümkündür. Sözgelimi yaşayan en az bir tane sağlıklı bebeğinin olması; gebeliği taşımaya bedensel ve ruhsal olarak bir engelinin olmadığının uzman hekim tarafından belirlenmiş olması; içki, sigara, narkotik bağımlısı olmaması; taşıyıcı anne olmasına eşinin rıza gösteriyor olması; bebeğin sağlığını tehdit edecek bir hastalığı taşımıyor olması gibi. Taşıyıcı anne adayının sağlık durumunu gösteren tetkikler ebeveynlerle paylaşılacaktır.

10-Mutabık kalınan taşıyıcı anne ile sözleşmelerin hazırlanması ve noter huzurunda imzalanması

Bu aşamada taşıyıcı annenin tetkikleri kontrol edilir ve tekrarlanması gereken ya da eksik olan testler tamamlanır.

11-Taşıyıcı annenin tedavisine başlanılması

12-Taşıtıcı annenin tedavisi tamamlandığında embriyo transferi gerçekleştirilmesi

-Taşıyıcı anneye gebelik testine kadar, 12 gün boyunca kullanacağı ilaçlar verilir ve sağlıklı bir gebelik geçirmesi için uyması gereken kurallar hatırlatılır. Gebelik tespiti ile birlikte dokuz ay sürecek standart gebe takibi dönemi başlayacaktır.

-Gebelik kontrolleri her ay yapılır ve bebeğin sağlık durumu hakkında ebeveyn bilgilendirilir. Ebeveyn dilerse muayenelere eşlik edebilir.

13-Doğumdan sonra hastanede, bebek/bebeklerin doğum belgesi hazırlanması

Doğum belgesinde, bebeğin gerçek anne-babası olan ebeveylerin adı yazılacaktır. Bu belge ile, ilgili ülke konsolosluğuna gidilir. Bebeğin kimlik belgesi hazırlatılır. Kimlik belgesi hazırlandıktan sonra ebeveyn bebekleri ile ülkesine dönebilir.

Not: Taşıyıcı Annelik tedavisinden yararlanmak isteyen çift pasaport sahibi olmalı ve sınır geçişlerinde pasaport kullanmalıdır.