151560

GÜRCİSTAN’ DA TAŞIYICI ANNELİKLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

‘’Taşıyıcı Annelik’’ ve ‘’donasyon’’ işlemleri Gürcistan’da legal olarak yapılmaktadır ve devlet güvencesindedir. Tedavi süreci, bütün olarak yasa ve yönetmelikler çerçevesinde düzenlenir. Potansiyel ebeveynin (bebek sahibi olma arzusuyla başvuran çift) ve taşıyıcı annenin hak ve yükümlülükleri karşılıklı imzalanan sözleşme ile belirlenir; noter onayı ile resmiyet kazanır. Taraflar sözleşme kapsamı dışında hiç birşeye zorlanamaz ya da sözleşme sınırlarını aşan hiç bir talepte bulunamaz. Taşıyıcı anne, doğacak bebek üzerinde hak talep edemez ve bir tasarrufta bulunamaz. İlgili yasa maddeleri aşağıda görülebilir:

Law of Georgia “On Health Protection
Article 143. Extracorporeal fertilization (IVF) is allowed:
a) For the purpose of treatment of infertility, as well as in case of risk of transmission of genetic disease on a wife’s or a husband’s part, by using sex cells or an embryo of the couple or a donor, if the couple’s written consent has been obtained.
b) If a woman has no uterus, for the purpose of transfer and growth of the embryo obtained as a result of fertilization to the uterus of another woman (“surrogate mother”). The couple’s written consent is obligatory.
The couple is considered to be parents in case of the childbirth with the responsibility and authority ensuing from it. A donor or a “surrogate mother” has no right to be recognized as a parent of the born child.
Article 144.
For the purpose of artificial fertilization it is possible to use female and male sex cells or an embryo conserved by the method of freezing. The time of conservation is determined according to the couple’s will by established procedure.