151560

Sperm Donasyonu

Üreme hücrelerinin üretimi erkekte testislerde, kadında yumurtalıklarda gerçekleşmektedir. Tüp bebek tedavisi uygulanabilmesi için anne baba adayının yeterli sayıda ve sağlıklı üreme hücresine sahip olması gereklidir. Aynı zamanda kadının sağlıklı bir rahmi olmalıdır.

Eğer erkekte testislerde sperm üretmi yoksa, tüp bebek tedavisi ile bebek sahibi olunamaz. Bu durumda zorunlu olarak sperm donasyonu (bağışı) düşünülmelidir. Şu durumlarda da sperm donasyonu gereklidir:

⊕ Kanser nedeniyle testislerin alındığı hallerde

⊕ Spermlerde İleri derecede morfoloji anomalisi varlığında

⊕ Kromozomal anomali varlığında