151560

Yumurta Toplama (OPU), Mikroenjeksiyon (ICSI), Embriyo Transferi (ET)

YUMURTA TOPLAMA (OPU)

Çatlatma (HCG) ilacı yapıldıktan 35-36 saat sonra yumurta toplama (OPU) yapılır. Bu işlem sırasında kısa ve hafif bir anestezi uygulanır. İşlem tam donanımlı operasyon odasında yapılır. İşlem vajinal ultrason probuna takılan bir iğne vasıtasıyla ultrasonografi altında her bir kesenin (folikül) özel tüplere aspire edilmesi şeklinde yapılır.

İçinde sıvı olan tüpler hızlı bir şekilde laboratuvara iletilerek içlerinden bulunan yumurta hücreleri uygun solüsyonlar içine alınarak muhafaza edilir.

Operasyon 5-10 dakika sürer. 1-2 saatlik istirahatin ardından hasta evine gidebilir.

MİKROENJEKSİYON (ICSI)

Toplanan yumurtalar erkeğin spermleri ile mikroskop altında mikroenjeksiyon tekniğiyle birleştirilir. Tüm yumurtaların mikroenjeksiyonu bittikten sonra inkübatör adı verilen ve anne rahmini taklit eden cihazlara kaldırılır.

Mikroenjeksiyon işleminden 12-18 saat sonra döllenme kontrolü yapılarak taze solüsyona alınır. Bu aşamada mikroenjeksiyon yapılan yumurtaların en az % 80' inin döllenmiş olması normal kabul edilir. Daha sonra laboratuvarda 2 ila 5 gün arasında bekletilir bu süre her hasta için farklılık gösterebilir.

EMBRİYO TRANSFERİ (ET)

Yumurtaların toplandığı günü takiben 2-5 gün içinde ET yapılır. ET yapılmadan önce eşler döllenme, embriyo gelişimi ve işlem hakkında bilgilendirilir.

ET işlemi sırasında idrara sıkışık olmanız rahim içinin ultrasonda daha iyi görülmesi açısından gereklidir. Ağrısız bir işlemdir. ET ameliyathane ortamında yapılır. Laboratuvarda mikroskop altında seçilen embriyolar ince ve çok yumuşak bir katater içine çekilerek yüklenir ve anne adayının rahmine nakledilir.

Tedavinin en basit aynı zamanda en kritik bölümüdür. İşlemden sonra anne adayı hemen ayağa kalkabilir ve normal yaşantısına dönebilir.